Nuoren rikoksen uhrin kannattaa hakea apua

Nuoret kohtaavat rikoksia erilaisissa arkipäiväisissä tilanteissa ja ympäristöissä, kuten kotona, koulussa, vapaa-ajalla ja verkossa. Rikoksen uhriksi voi joutua kuka vaan ja sen tunnistaminen voi olla haastavaa. Rikoksen uhriksi joutuminen voi olla todella haavoittavaa. Nuori voi tuntea häpeää asiasta tai yrittää tietoisesti unohtaa sen. Rikoksen uhriksi joutuminen ei ole koskaan uhrin syy, sillä tekijällä on aina vastuu teoistaan. On tärkeää, että nuoret tunnistaisivat omat oikeudet ja rajat.

Nuorten kohtaamia rikoksia
Nuoret voivat kohdata esimerkiksi väkivaltaa. Väkivalta voi olla fyysistä, esimerkiksi lyömistä, tönimistä ja potkimista. Väkivalta voi olla myös henkistä, esimerkiksi nimittelyä, uhkailua ja rajoittamista. Nuoret voivat kohdata myös seksuaalirikoksia, esimerkiksi seksiin pakottamista ja seksuaalista ahdistelua. Rikoksen tekijä voi painostaa nuorta lähettämään itsestään paljastavia kuvia ja kiristää niillä myöhemmin. Sosiaalisessa mediassa voidaan levittää pilkkaavia kuvia ja haukkua nuoria suljetuissa keskusteluryhmissä. Rikokset voivat kohdistua myös omaisuuteen, sillä nuoren omaisuutta voidaan varastaa tai vahingoittaa. Useat nuorten kohtaamista ikävistä asioista voivat täyttää rikoksen tunnusmerkistön.

Oireilu on normaalia
On tärkeää muistaa, että rikoksesta oireilu on normaalia. Kokemukset voivat olla hyvin haavoittavia ja saattavat vaikuttaa pitkälle elämässä. Nuori voi tuntea pelkoa, epävarmuutta ja häpeää, mikä voi saada hänet peittelemään oireitaan. Nuori voi kokea myös esimerkiksi ahdistuneisuutta, levottomuutta tai unettomuutta. Rikoskokemuksen jälkeen elämänhallinta voi tuntua haastavalta ja nuorella voi olla voimakasta stressiä. Haastava elämäntilanne voi hankaloittaa koulunkäyntiä ja aiheuttaa oppimisvaikeuksia. Pahimmillaan voi ilmetä masentuneisuutta ja itsetuhoista käytöstä. Nuorilla yksi oireilun muoto voi olla lisääntynyt päihteiden käyttö. Väkivallan kokemuksesta voi seurata myös esimerkiksi vatsakipuja tai päänsärkyä. On tyypillistä, että nuori voi tuntea turhaa syyllisyyttä tapahtuneesta. Tästä syystä onkin erityisen tärkeää kertoa tapahtuneesta jollekin, joka voi poistaa turhan syyllisyyden tunteen ja korostaa tekijän vastuuta.

Avun hakemisen tärkeys
Rikoksen uhriksi joutunut nuori voi kokea, ettei halua kertoa kokemuksesta kenellekään. Avun hakeminen on kuitenkin todella tärkeää. Huoltajat ja nuorten parissa työskentelevät ammattilaiset voivat olla nuorten tukena. Huoltajille kertominen voi tuntua haastavalta. Nuoret eivät aina tunnista avun tarvettaan, jolloin ympärillä olevien aikuisten rooli oireilun tunnistamisessa on tärkeä. Äkillisesti ilmaantuvat ja merkittävät muutokset nuoressa on aina huomioitava. Rikoksen uhriksi joutumisen käsitteleminen voi viedä pitkästikin aikaa. Tärkeää olisi, että nuori saisi kerrottua kokemuksestaan jollekin turvalliselle aikuiselle. Nuori voi tehdä asiasta rikosilmoituksen tai pyytää nettipoliisilta apua matalalla kynnyksellä. On olemassa myös paljon muita auttavia tahoja, joihin voi ottaa yhteyttä matalalla kynnyksellä. Nuori voi kertoa kokemuksesta esimerkiksi nuorisotyöntekijälle ja he voivat yhdessä hakea apua. Rikosuhripäivystyksen chatissa voi käydä juttelemassa matalalla kynnyksellä, jos epäilee joutuneensa jonkin rikoksen uhriksi. Rikosuhripäivystyksen palvelupisteen työntekijälle voi myös kertoa kokemuksesta kasvokkain tai puhelimitse. Rikosuhripäivystys voi auttaa nuorta laajasti rikoksiin liittyvissä asioissa.

Rikosuhripäivystyksen chat:
Auki arkisin 9 – 15 ja
lisäksi maanantai-iltaisin 17 – 19.
www.riku.fi
www.riku.fi/nuoret

Raahen seudun palvelupiste
Toiminnanohjaaja Päivi Kiiskilä
050 463 6188
paivi.kiiskila@riku.fi

Jenni Kreivi
Projektisuunnittelija, nuorten hanke
Rikosuhripäivystys